Trappist

Oorspronkelijke benaming voor een monnik van de cisterciënzerabdij 'La Trappe', die in de 17e eeuw hervormd werd door abt de Rancé later is deze benaming uitgebreid tot de cisterciënzermonniken van vele abdijen die deze hervorming volgden.

De cisterciënzermonnik wijdt zich onverdeeld aan God toe. Voor God alleen maakt hij zich vrij en leidt daartoe een monastiek en contemplatief (beschouwend) leven.


De benaming 'Trappistenbier' is juridisch beschermd en mag alleen gebruikt worden voor bier gebrouwen door Trappistenmonniken in hun klooster. Van alle Belgische bieren zijn er maar zes die de naam Trappist mogen dragen: Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren. Enkel deze zes bieren worden gebrouwen binnen de muren van een trappistenabdij.